Fra Lahell i vest til Storskjær i øst, og fra Haveråsen i nord til Mølen i sør.

Hvem er vi?

Nettsiden asker.city og mobilappen asker.city utvikles og vedlikeholdes av Someone AS.

Hvorfor?

Hensikten med denne nettsiden og asker.city-appen er å gi oss alle muligheten til å bli bedre kjent med hva som finnes i hele Asker, inkludert organisasjoner, foreninger, friluftsliv, kafeer og restauranter, butikker, kirker og trosamfunn, konsertarrangører, museer og andre ting som kan være av interesse.

Det er viktig å bruke det som er lokalt i Asker av flere grunner. For det første bidrar det til å støtte lokalsamfunnet og lokale bedrifter. Når vi bruker lokale butikker, kafeer, restauranter og andre tjenester, bidrar vi til å opprettholde arbeidsplasser og økonomisk vekst i Asker. Dette kan ha en positiv innvirkning på både næringslivet og innbyggernes livskvalitet.

Videre kan det å bruke lokale tjenester bidra til å redusere vår egen klimapåvirkning. Ved å unngå å reise langt for å handle eller spise, reduserer vi vår karbonavtrykk.

Til slutt, ved å bruke lokale tjenester og bli kjent med det som finnes i Asker, kan vi også styrke samholdet og fellesskapet i lokalsamfunnet. Vi kan oppdage nye steder, møte nye mennesker og delta i lokale arrangementer som kan øke vår følelse av tilhørighet og engasjement i lokalsamfunnet vårt.