Fra Lahell i vest til Storskjær i øst, og fra Haveråsen i nord til Mølen i sør.

Skaugumsåsen

Å komme opp til Askers flotteste utsikt kan være en utfordring. På denne siden kommer vi med flere forslag til hvordan du kan ta turen dit.

Fra Franskleiv/Vestmarksetra utfartsparkering til Skaugumsåsen

Det er lett å komme til Vestmarksetra utfartsparkering med bil, og utfartsparkeringen har mange parkeringsplasser sommer som vinter. Det er også mulig å ta buss 245 fra Sandvika til Kattås. Fra Kattås kan man gå opp veien til Vestmarksetra.

Fra Vestmarksetra kan man følge de blåmerkede stiene til Skaugumsåsen.

Dette er fin tur gjennom skogen opp til Skaugumsåsen. Turen har ikke noe spesielt bratte partier og det er en fin tur å gå med små barn eller de som har problemer med f.eks. dårlige knær.

Fra Øvre Sem utfartsparkering til Skaugumsåsen

Fra Øvre Sem utfartsparkering går du først til Tømmervika, over Djupedalsåsen til Skaugumsåsen. Det er noe bratt opp til Djupedalsåsen. Har man f.eks. dårlige kne kan dette være en utfordrende tur.